Your shopping basket is empty!  

Allmänt

Denna policy beskriver hur Brandstationen Store & Studio hanterar dina personuppgifter. Vi vill med denna Integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning så att du kan känna dig trygg när du lämnar dina företags och personuppgifter till oss.

 

Personuppgiftsansvarig

Brandstationen Store & Studio är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

 

Insamling av information

För att du ska kunna köpa våra varor eller tjänster, testa vår e-handelslösning eller kontakta oss för service, support eller information måste vi samla in och behandla vissa personuppgifter.

 

Vi samlar in information från dig när du beställer produkter eller tjänster via vår webbplats, kontaktar oss via kontaktformulär, eller när du anmäler dig till vårt nyhetsbrev. Den insamlade informationen vid beställning av produkter eller tjänster inkluderar ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer, företagets organisationsnummer samt adressuppgifter till företaget. Vid anmälan till nyhetsbrev samt vid användande av kontaktformulär sparar vi din e-postadress samt namn om det är angivet.

 

Användning av information

Brandstationen Store & Studio behandlar dina personuppgifter för olika ändamål. Huvudsakligen i syfte att,

Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, som genomförande av köp, abonnemang, fakturering och tillhandahållande av support.

Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, som för att besvara frågor kring produkter och tjänster samt rätta felaktiga uppgifter.

Lämna driftinformation samt information per post, e-post, SMS/MMS samt telefon avseende Brandstationen Store & Studio och utvalda samarbetspartners tjänster.

Förbättra vårt kunderbjudande, till exempel utveckling av tjänster, produkter och leveranser.

Förhindra bedrägerier och utföra riskhantering.

Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar.

Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik, affärsuppföljning samt affärs- och metodutveckling relaterat till köp av varor och tjänster.

Laglig grund för insamlande av data

 

Syfte 1: För att administrera, utveckla och leverera våra varor och tjänster samt tillhandahålla support

Syfte 2: För att försäkra oss om att gällande svensk lagstiftning efterlevs, exempelvis bokföringslagen

Rättslig grund: Förpliktelse enligt gällande lag

Vilka personuppgifter lagras för detta ändamål: Namn på kontaktperson, företagsnamn, organisationsnummer samt adress, telefonnummer samt e-post.

Lagringstid: Så länge vi är skyldiga att lagra uppgifterna enligt tillämplig lag

 

Hur länge sparar vi uppgifter om dig?

Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy. Brandstationen Store & Studio kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa svensk lagstiftning eller i förekommande fall för att bevaka rättsliga intressen.

 

Utlämnande till tredje part

Vi säljer, handlar, eller på annat sätt överför, inte personligt identifierbar information till utomstående parter. Som utomstående part räknas inte betrodd tredjepart som hjälper oss att driva vår webbplats (hostingleverantör) eller vårt företag (revisor & bokföringsbyrå) samt officiella samarbetspartners som exempelvis betalningsleverantörer, TA system samt affärssystem när det så behövs för att fullgöra ett beställt åtagande.

Vi anser att det är nödvändigt att dela information i syfte att undersöka, förhindra eller vidta åtgärder mot illegala aktiviteter, misstänkt bedrägeri, situationer som medför en potentiell risk för en persons fysiska säkerhet, brott mot våra användarvillkor eller andra tillfällen då lagen kräver så.

 

Säkerhet & Informationsskydd

Vi vidtar en rad olika säkerhetsåtgärder för att skydda dina personliga uppgifter. Vi använder oss av krypteringsmetoder för att skydda känsliga uppgifter som överförs över internet. Endast medarbetare som ska uträtta ett specifikt jobb (t.ex. fakturering eller kundservice), får tillgång till personligt identifierbar information. De datorer/servrar som används för att lagra personligt identifierbar information finns i därför avsedd samt säker miljö i Sverige.

 

Använder vi oss av cookies?

Ja. Våra cookies förbättrar tillgången till vår webbplats och identifierar återkommande besökare. Dessutom förbättrar våra cookies användarupplevelsen genom att spåra och målanpassa användarens intressen. Vår användning av cookies kopplas över huvud taget inte till personligt identifierbar information på vår webbplats.

 

Avsluta prenumeration

Vi använder den e-postadress du förser oss med för att skicka information och uppdateringar som angår din beställning, enstaka nyhetsbrev, relaterad produktinformation etc. Om du inte längre vill ta emot sådana meddelanden hittar du information om hur du avslutar prenumerationen i slutet av varje e-postmeddelande.

 

Ändring av integritetspolicy

Brandstationen Store & Studio äger rätt att vid behov ändra och komplettera integritetspolicyn.

 

Kontaktinformation

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om denna integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag. Vår kontaktinformation hittar du här.

Integritetspolicy

Integritetspolicy för vår e-handel

Vi på Brandstationen store & studio värnar om våra kunders integritet och tar ansvar för att skydda deras personuppgifter. Denna integritetspolicy beskriver vilken information vi samlar in, hur vi använder den och hur vi skyddar den.

 

Insamling av personuppgifter

Vi samlar in personuppgifter som namn, adress, e-postadress och telefonnummer för att kunna behandla och leverera beställningar samt för att ge kundsupport. Vi kan även samla in andra personuppgifter som frivilligt lämnas av kunden, såsom födelsedatum eller betalningsinformation.

 

Användning av personuppgifter

Vi använder personuppgifterna för att behandla och leverera beställningar, hantera kundrelationer och förbättra vår service. Vi kan också använda personuppgifterna för att skicka marknadsföringsmeddelanden om våra produkter och tjänster, men endast om kunden har gett sitt samtycke till detta.

 

Skydd av personuppgifter

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifterna mot obehörig åtkomst, förändring eller förlust. Vi lagrar personuppgifterna så länge som det är nödvändigt för att utföra våra tjänster eller enligt lagkrav.

Dela personuppgifter

Vi delar inte personuppgifter med tredje part utan kundens samtycke, förutom i de fall där det är nödvändigt för att utföra våra tjänster, som till exempel för leveranser eller betalningshantering.

Rättigheter

Kunden har rätt att begära information om vilka personuppgifter vi har lagrat och att begära rättning eller radering av felaktiga eller oönskade uppgifter. Kunden har också rätt att invända mot behandlingen av personuppgifter för marknadsföringsändamål. Det är  viktigt för oss att du som kund känner dig trygg med hur vi hanterar av dina personuppgifter. Har du frågor eller synpunkter får du gärna kontakta oss. Det gäller också om du vill ha ett registerutdrag, få dina uppgifter korrigerade eller om du vill få dina personuppgifter raderade, all önskad hantering åtar vi oss  enligt lag att utföra inom 30 dagar från din förfrågan, men såklart så snabbt vi kan.

Om du har några frågor eller bekymmer angående vår integritetspolicy eller behandlingen av dina personuppgifter, är du välkommen att kontakta oss via mail på [email protected]

Produced by: Wikinggruppen

The product has been added to your cart